Verhuurdersverklaring: wat betekenen de gebruikte woorden?

Op de verhuurdersverklaring staan een aantal misschien ingewikkelde woorden. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

Betalingsachterstand: Het bedrag dat nog niet betaald is.

Vordering aan derden: Schuld bij andere organisaties of personen.

Vonnis: Uitspraak van de rechter.

Sommatie: Officiële waarschuwing.

Juridische procedure: Proces zonder een rechter.

Gerechtelijke procedure: Proces met een rechter zonder uitspraak van de rechter.

Vonnis: Uitspraak van de rechter.

Tekortkoming: Probleem.

Terug