Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Woonnetrijnmond.nl. Wij vinden het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier van de online helpdesk.

Doeleinden
Op WoonnetRijnmond.nl vindt u al het aanbod van de aangesloten corporaties in de regio Rotterdam. De corporaties adverteren hun aanbod alleen op deze gezamenlijke website. Het aanbod bestaat uit huurwoningen, koopwoningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. WoonnetRijnmond heeft zelf geen woningen of overig aanbod, maar bemiddelt tussen corporatie en woningzoekenden in de regio.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van passend woningaanbod.
 • Het bepalen van uw positie op de kandidatenlijst als u op een woning reageert.
 • Verrichten van analyses ten behoeve van strategische doeleinden, zoals marktanalyse en inzicht in wensen van woningzoekenden.
 • Monitoren van bezoekgedrag op WoonnetRijnmond.nl ter verbetering van deze website.

Gegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in de bemiddeling verzamelen wij de volgende type gegevens als u zich bij ons inschrijft:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Huishoudsituatie
 • Eventuele documenten die u upload via de website

Daarnaast kunt u een zoekprofiel 'Mijn WoonWens' invullen. Dit stelt u in staat een meer gespecificeerd woningaanbod te ontvangen. Al deze gegevens worden binnen de EU verwerkt. Als u zich uitschrijft als woningzoekende worden uw gegevens nog twee jaar bewaard voordat deze verwijderd worden. Uw gegevens worden niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stemmen. Ook worden er geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van uw gegevens.

En hoe zit het met cookies?
Bij gebruik van WoonnetRijnmond.nl verzamelen we gegevens via cookies. Dit zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur (uw computer tablet en/of mobiele telefoon) worden opgeslagen. De internetbrowser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. De cookies die via WoonnetRijnmond.nl worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

WoonnetRijnmond.nl gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de woningen waarop u reageert en de op de website ingevulde formulieren. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd als u niet ingeschreven of ingelogd bent als woningzoekende. Als u wel ingeschreven bent als woningzoekende blijft de cookie bewaard als u bij uw inschrijving heeft aangegeven dat u graag ingelogd blijft.

Delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met de aangesloten corporaties ten behoeve van de woonruimtebemiddeling. Ook delen wij uw persoonsgegevens met een gespecialiseerde partner voor het verrichten van analyses ten behoeve van strategische doeleinden, zoals marktanalyse en inzicht in wensen van woningzoekenden. Wij stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Social Media
Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen of aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?
Wij maken gebruik van strikte interne en externe veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit hebben wij intern gewaarborgd door per gebruiker beveiliging in te richten met een gebruikersnaam en wachtwoord, afgestemd op een ip-adres. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie. We werken samen met professionele IT-leveranciers die ons helpen de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via de online helpdesk.