Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons bij WoonnetRijnmond.nl. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw account te beheren, onze diensten aan u te leveren en informatie in te winnen over deze diensten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we met uw gegevens omgaan.
 
Onze diensten
Op WoonnetRijnmond.nl vindt u al het aanbod van de aangesloten corporaties in de regio Rotterdam. De corporaties adverteren hun aanbod alleen op deze gezamenlijke website. Het aanbod bestaat uit huurwoningen, koopwoningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. WoonnetRijnmond heeft zelf geen woningen of overig aanbod, maar bemiddelt tussen corporatie en woningzoekenden in de regio.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in de bemiddeling verzamelen wij de volgende gegevens als u zich bij ons inschrijft:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonsituatie
 • Geboortedatum
 • AOW-leeftijd
 • Geslacht
 • Fiscaal jaarinkomen
 • Inkomensjaar
 • Inkomen na inflatie
 • Inschrijfdatum
 • Ingangsdatum contract
 • Inkomensgroep
 • Huishoudsituatie
 • Informatie kinderen
 • Gebruikersnaam
 • Inschrijfnummer

Daarnaast kunt u een zoekprofiel 'Mijn WoonWens' invullen.
 
Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Wij anonimiseren (zo veel mogelijk) deze gegevens voordat wij deze gebruiken.
 
En hoe zit het met cookies?
Bij gebruik van WoonnetRijnmond.nl verzamelen we gegevens via cookies. Dit zijn stukjes informatie die bij het bezoek aan de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden onthouden. Bij een volgend bezoek wordt deze informatie gedeeld met de website. WoonnetRijnmond.nl herkent dan uw apparaat. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. De cookies die via WoonnetRijnmond.nl worden geplaatst kunnen uw apparatuur of bestanden niet beschadigen.
 
Functionele cookies

WoonnetRijnmond.nl gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de woningen waarop u reageert en de op de website ingevulde formulieren. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd als u niet ingeschreven of ingelogd bent als woningzoekende.
 
Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van informatie over de diensten van WoonnetRijnmond.nl. De grondslag hiervoor het is AVG 6.1.b, de gegevens zijn nodig voor het realiseren van een overeenkomst.
 • Beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten en het afhandelen van de nodige betalingen. De grondslag is ook hier dat de gegevens nodig zijn voor het realiseren van een overeenkomst.
 • Verrichten van analyses voor strategische doeleinden, zoals marktanalyses en inzichten in wensen van woningzoekenden. De grondslag is art. 6.1.e, uitvoering van een taak in het openbaar belang, op basis van de verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.
 • Monitoren van bezoekgedrag op WoonnetRijnmond.nl ter verbetering van deze website. Dit op basis van toestemming als grondslag.

Delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen geen persoonlijke gegevens met anderen voor commerciële doeleinden. Wij delen wel als het van de wet moet, of voor een noodzakelijk onderzoek.
 
Mag dit allemaal?
Ja, dit mag. Wij houden ons aan de AVG, de wet op het gebruik en beschermen van persoonsgegevens. Volgens die wet moet men een zogenaamde grondslag hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. WoonnetRijnmond heeft deze, zie bovenstaand.
 
Social Media
Op onze website wordt toegang geboden tot social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen of aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.
 
Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij maken gebruik van strikte interne en externe veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit hebben wij intern gewaarborgd door per gebruiker beveiliging in te richten met een gebruikersnaam en wachtwoord. Websites en onderhoud is uitbesteed aan gecertificeerde bedrijven. Websites zijn altijd voorzien van beveiligingscertificaten (‘slotje in de adresbalk’). Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt door wachtwoorden en encryptie.
 
Websites van anderen
Deze verklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voor er verder gebruik van te maken.
 
Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens. Als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via de online helpdesk.
 
Aansprakelijkheid 

WoonnetRijnmond.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens, als deze door anderen op illegale wijze (hacken) zijn verkregen.