Welke gegevens heeft u nodig voor een Rotterdamwet woning?

Artikel 8
Om aan te tonen dat u minimaal zes jaar achter elkaar in de regio Rotterdam woont heeft u nodig:

 • als u buiten de gemeente Rotterdam woont een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).

Om aan te tonen dat u inkomen heeft uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering heeft u nodig:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze kunt u uploaden onder ‘mijn account’ bij ‘wijzig mijn gegevens’;
 • bewijs van inkomen, zoals:
  • loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden en de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat uw loon op de bankrekening is bijgeschreven en/of;
  • winst- en verliesrekening en uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf en/of;
  • specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen (AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen) van de laatste drie maanden en/of;
  • recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs als u een student bent;
  • inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling als u een buitenlandse student bent.
   Let op! Van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen moet u bovenstaande gegevens overleggen.

Artikel 9
Naast uw actuele inschrijfgegevens van WoonnetRijnmond moet u afhankelijk van de gestelde voorrangsregel(s) aantonen dat u aan de voorrangsregel(s) voldoet.

Artikel 10
Uw actuele inschrijfgegevens bij WoonnetRijnmond.nl zijn voldoende.

Is dit niet het antwoord dat u zoekt? Kijk dan ook eens bij:

Terug