Wat betekent het als een corporatie een advertentie intrekt?

Een corporatie kan de advertentie intrekken om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat de advertentiegegevens niet juist blijken te zijn of de oude huurder zijn huuropzegging intrekt. Ook komt het voor dat de kandidaten op de kandidatenlijst niet aan alle voorwaarden uit de advertentie voldoen, zoals minimale of maximale leeftijd, huishoudgrootte of inkomen. 

Soms had een woning niet geadverteerd mogen worden omdat de woning gerenoveerd, gesloopt of verkocht wordt of als de woning bestemd is voor een woningruil- of herhuisvestingskandidaat.

Terug