Wat is 'passend toewijzen'?

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor. Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. Dat noemen we: passend toewijzen.

Met 'passend toewijzen' wil de overheid voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Wat betekent dat voor u?
Dat hangt van uw inkomensgroep af. Uw inkomen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd bepalen uw inkomensgroep. Zodra één van de leden van uw huishouden op 1 januari de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, valt u in de inkomensgroep boven AOW leeftijd.

De volgende inkomensgroepen komen alleen nog in aanmerking voor een woning met een kale huur t/m € 650,43

  • Huishoudgrootte van 1, tot AOW-leeftijd en inkomen t/m € 27.725,-  per jaar.
  • Huishoudgrootte van 1, boven AOW-leeftijd en inkomen t/m € 27.225,-  per jaar.
  • Huishoudgrootte van 2, tot AOW-leeftijd en inkomen t/m € 37.625,-  per jaar.
  • Huishoudgrootte van 2, boven AOW-leeftijd en inkomen t/m € 36.675,- per jaar.

De volgende inkomensgroepen komen alleen nog in aanmerking voor een woning met een kale huur t/m € 697,07

  • Huishoudgrootte van 3, tot AOW-leeftijd of meer en inkomen t/m € 37.625,- per jaar.
  • Huishoudgrootte van 3, boven AOW-leeftijd of meer en inkomen t/m € 36.675,- per jaar.

Ouderen met vermogen
Een uitzondering hierop zijn ouderen met vermogen. Als u in 1 van de onderstaande inkomensgroepen valt komt u ook in aanmerking voor woningen met een hogere kale huur dan € 697,08:

  • Huishouden van 1 persoon, boven AOW-leeftijd en inkomen vanaf € 0,- t/m € 47.699,- + eigen vermogen van € 140.213,- of meer.
  • Huishouden van 2 of meer personen, boven AOW-leeftijd en inkomen vanaf € 0,- t/m € 52.671,- + eigen vermogen van € 177.301,- of meer.

Prijspeil 2024

Terug