Kost het bezichtigen van een woning geld?

Nee. Als u een uitnodiging van een corporatie krijgt om een woning te komen bezichtigen dan kost dat geen geld.

Wat als iemand mij wel geld vraagt voor het bezichtigen van een woning?
Meldt u dat dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Zij ondernemen actie tegen de perso(o)n(en) die achter deze misleiding zitten. U vindt de contactgegevens van de corporaties hier.

Terug