Wat is de Rotterdamwet en een Rotterdamwet woning?

In het aanbod op WoonnetRijnmond.nl vindt u ook Rotterdamwet woningen. Een Rotterdamwet woning staat in een wijk en/of buurt die onder de Rotterdamwet valt (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken.

Om te bepalen of u op deze woningen kunt reageren of om uw positie op de lijst te bepalen hebben we in sommige gevallen extra informatie van u nodig. Vul de vragen over de Rotterdamwet in en zie direct of u aan de Rotterdamwet voorwaarden voldoet.

Artikel 8
Naast de wettelijke passend toewijzen voorwaarden moet u of uw medewoningzoekende voldoen aan één van deze twee voorwaarden: u woont minimaal zes jaar achter elkaar in de regio Rotterdam, of u heeft inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 8 hoe dit werkt.

artikel 8 Rotterdamwet
Artikel 9
Als u of uw medewoningzoekende voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden én één van de aangegeven voorwaarden staat u hoger op de lijst dan woningzoekenden die niet aan één van de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden noemen we ‘sociaal economische kenmerken’. Voorbeelden van artikel 9 voorwaarden zijn:

 • u heeft een maatschappelijk beroep;
  (een baan bij de overheid, in de zorg, in het onderwijs, in de openbare orde, of in de veiligheid)
 • u heeft een beroep in de maakindustrie in Schiedam;
  (bijvoorbeeld een ambachtelijk beroep als bakker of meubelmaker, of een beroep in de scheepvaart, in de grafische vormgeving, bij een distilleerderij, in de tandtechniek
  of iets vergelijkbaars)
 • minimaal 1 persoon uit uw huishouden studeert op hbo/wo-niveau;
 • u werkt als vrijwilliger
 • iemand uit uw huishouden van 18 jaar of ouder studeert minimaal op mbo-niveau;
 • u bent jonger dan 23 jaar*;
 • u bent tussen de 23 en 30 jaar*;
 • u heeft 1 of 2 kinderen tot 12 jaar en geen kinderen van 12 jaar of ouder.

*Aan de voorwaarden u bent jonger dan 23 jaar en u bent tussen de 23 en 30 jaar moeten de hoofd- én de medewoningzoekende voldoen.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 9 hoe dit werkt.

artikel 9 Rotterdamwet
Artikel 10
U en iedereen die met u meeverhuist (16 jaar en ouder) voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden, alle andere voorwaarden die bij de woning horen én aan deze voorwaarde: u heeft toestemming van de burgemeester en het college om de woning te kunnen huren. De burgemeester (gemeente) onderzoekt daarvoor uw gedrag streng. De burgemeester (gemeente) onderzoekt of u anderen veel last bezorgt of dat u zich slecht gedraagt. De gemeente informeert u per brief over de uitkomst van het onderzoek.

Heeft u een urgentieverklaring? Ook dan moet u voldoen aan de artikel 10 voorwaarde.

artikel 10 Rotterdamwet

Terug