Wat is de Rotterdamwet en een Rotterdamwet woning?

In het aanbod op WoonnetRijnmond.nl vindt u ook Rotterdamwet woningen. Een Rotterdamwet woning staat in een wijk en/of buurt die onder de Rotterdamwet valt (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken.

Om te bepalen of u op deze woningen kunt reageren of om uw positie op de lijst te bepalen hebben we in sommige gevallen extra informatie van u nodig. Vul de vragen over de Rotterdamwet in en zie direct of u aan de Rotterdamwet voorwaarden voldoet.

Artikel 8
Naast de wettelijke passend toewijzen voorwaarden moet u of uw medewoningzoekende voldoen aan één van deze twee voorwaarden: u woont minimaal zes jaar achter elkaar in de regio Rotterdam, of u heeft inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 8 hoe dit werkt.

artikel 8 Rotterdamwet
Artikel 9
Als u of uw medewoningzoekende voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden én één van de aangegeven voorwaarden staat u hoger op de lijst dan woningzoekenden die niet aan één van de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden noemen we ‘sociaal economische kenmerken’. Voorbeelden van artikel 9 voorwaarden zijn:

  • u heeft betaald werk;
  • u heeft vrijwilligerswerk;
  • u heeft een MBO-diploma of hoger;
  • u bent jonger dan 23 jaar*;
  • u bent tussen de 23 en 30 jaar*.
    *Aan deze voorwaarden moeten de hoofd- en de medewoningzoekende voldoen.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 9 hoe dit werkt.

artikel 9 Rotterdamwet
Artikel 10
U en iedereen die met u meeverhuist (16 jaar en ouder) voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden, alle andere voorwaarden die bij de woning horen én aan deze voorwaarde: u heeft toestemming van de burgemeester en het college om de woning te kunnen huren. De burgemeester (gemeente) onderzoekt daarvoor uw gedrag streng. De burgemeester (gemeente) onderzoekt of u anderen veel last bezorgt of dat u zich slecht gedraagt. De gemeente informeert u per brief over de uitkomst van het onderzoek.

Heeft u een urgentieverklaring? Ook dan moet u voldoen aan de artikel 10 voorwaarde.

artikel 10 Rotterdamwet

Is dit niet het antwoord dat u zoekt? Kijk dan ook eens bij:

Terug