Wat is de Rotterdamwet en een Rotterdamwet woning?

In het aanbod op WoonnetRijnmond.nl vindt u ook Rotterdamwet woningen. Een Rotterdamwet woning staat in een wijk en/of buurt die onder de Rotterdamwet valt (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om problemen in bepaalde wijken en/of buurten te verbeteren.

Om te zien of u op deze woningen kunt reageren of om uw positie op de lijst te bepalen, hebben we soms extra informatie van u nodig. Vul de vragen over de Rotterdamwet in. U ziet direct of u aan de Rotterdamwet voldoet.

Artikel 8
Naast de wettelijke passend toewijzen voorwaarden moet u of uw medewoningzoekende voldoen aan één van deze twee voorwaarden: u woont minimaal zes jaar achter elkaar in de regio Rotterdam, of u heeft inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 8 hoe dit werkt.

artikel 8 Rotterdamwet
Artikel 9
Als u of uw medewoningzoekende voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden én één van de aangegeven voorrangsregels staat u hoger op de lijst dan woningzoekenden die niet aan één van de voorrangsregels voldoen. Deze voorrangsregels noemen we ‘sociaal economische kenmerken’. Artikel 9 voorrangsregels kunnen per gemeente verschillen. Lees dus ook altijd goed de advertentietekst.

Voorbeelden van artikel 9 voorrangsregels zijn:

 • u heeft een maatschappelijk beroep;
  • een baan bij de overheid
  • in de zorg (let op: Rotterdam heeft speciale voorwaarden bij dit beroep. Deze vindt u verderop in deze tekst.)
  • in het onderwijs (let op: Rotterdam heeft speciale voorwaarden bij dit beroep. Deze vindt u verderop in deze tekst.)
  • in de openbare orde (let op: Rotterdam heeft speciale voorwaarden bij dit beroep. Deze vindt u verderop in deze tekst.)
  • of in de veiligheid
 • u heeft een beroep in de maakindustrie in Schiedam;
  bijvoorbeeld:
  • een ambachtelijk beroep als bakker of meubelmaker,
  • of een beroep in de scheepvaart, in de grafische vormgeving, bij een distilleerderij, in de tandtechniek
   of iets vergelijkbaars
 • minimaal 1 persoon uit uw huishouden studeert op hbo/wo-niveau;
 • u werkt als vrijwilliger
 • iemand uit uw huishouden van 18 jaar of ouder studeert minimaal op mbo-niveau;
 • beroep in de dienstverlening;
  met dienstverlening bedoelen we:
  • groot- en detailhandel (reparatie van auto's)
  • vervoer en opslag
  • logies-, maaltijd- en drankverstrekking
  • informatie en communicatie
  • financiële instellingen
  • verhuur van en handel in onroerend goed
  • advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
  • verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
  • openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
  • onderwijs
  • gezondheids- en welzijnszorg
  • cultuur, sport en recreatie
  • overige dienstverlening
  • huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
  • extraterritoriale organisaties en lichamen
 • inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering voor Rotterdamwet woningen in Spijkenisse;
 • u werkt in het onderwijs, de zorg of bij de politie in de gemeente Rotterdam en voldoet aan de volgende kenmerken:

  Onderwijs
  • Docent in het basis of speciaal onderwijs;
  • Huishoudinkomen t/m 52.671,- (afhankelijk van huurprijs);
  • Vast contract of minimaal een 1-jarig contract met een uitzicht op een vaste baan. School is gevestigd binnen de gemeente Rotterdam;
  • Werkweek van minimaal 20 uur per week;
  • De bovenstaande eisen staan vermeld op een werkgeversverklaring.

  Zorg
  • Verpleegkundige niveau 4/doktersassistent niveau 4 of verzorgende niveau 3;
  • Huishoudinkomen t/m 52.671,- (afhankelijk van huurprijs);
  • Vast contract of minimaal een 1-jarig contract met een uitzicht op een vaste baan. Zorginstelling is gevestigd binnen de gemeente Rotterdam. 
  • Werkweek van minimaal 24 uur per week; 
  • De bovenstaande eisen staan vermeld op een werkgeversverklaring.

  Politie

  • Politieagent binnen de politie-eenheid Rotterdam;
  • Huishoudinkomen t/m 52.671,- (afhankelijk van huurprijs);
  • Werkweek van minimaal 32 uur per week;
  • De bovenstaande eisen staan vermeld op een werkgeversverklaring.

Let op; u heeft een onbepaalde tijd contract of een jaarcontract met uitzicht op een onbepaalde tijd contract nodig. Als ZZP-er kunt u geen gebruik maken van de voorwaarden bij deze voorrangsregel.

 • u bent jonger dan 23 jaar*;
 • u bent tussen de 23 en 30 jaar*;
 • u heeft 1 of 2 kinderen tot 12 jaar en geen kinderen van 12 jaar of ouder.

*Aan de voorrangsregels u bent jonger dan 23 jaar en u bent tussen de 23 en 30 jaar moeten de hoofd- én de medewoningzoekende voldoen.

Heeft u een urgentieverklaring? Kijk dan in het overzicht artikel 9 hoe dit werkt.


Artikel 10
U en iedereen die met u meeverhuist (16 jaar en ouder) voldoet aan de wettelijke passend toewijzen voorwaarden, alle andere voorwaarden of voorrangsregels die bij de woning horen én aan deze voorwaarde: u heeft toestemming van de burgemeester en het college om de woning te kunnen huren. De burgemeester (gemeente) onderzoekt daarvoor uw gedrag streng. De burgemeester (gemeente) onderzoekt of u anderen veel last bezorgt of dat u zich slecht gedraagt. De gemeente informeert u per brief over de uitkomst van het onderzoek.

Heeft u een urgentieverklaring? Ook dan moet u voldoen aan de artikel 10 voorwaarde.

artikel 10 Rotterdamwet

Terug