Waarom moet ik aan voorwaarden voldoen om een woning te kunnen huren?

Corporaties zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor.

Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning passend bij hun inkomen. De overheid wil voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Naast uw inkomensgroep zijn er een aantal andere voorwaarden. Meer daarover leest u bij de vraag "Welke voorwaarden kunnen gesteld worden om een woning te kunnen huren?".

WoonnetRijnmond stelt dus voorwaarden aan het huren van een woning omdat de wet dat van ons vraagt.

Terug