Proef 'inkomen via MijnOverheid'. Wat is dat?

Vanaf 6 juni 2021 doen we samen met Woonstad Rotterdam een proef met het inkomen delen via MijnOverheid. Dat doen we om te kijken hoe we het inkomen delen makkelijker, veiliger en sneller kunnen maken. De proef duurt een half jaar. We vragen aan de gebruikers van de proef hoe deze manier van inkomen delen bevalt. Als iedereen blij is met deze manier van inkomen delen gaan we dat misschien voor alle advertenties regelen. Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden over de proef 'inkomen via MijnOverheid".

 

Is het verplicht om mijn inkomensgegevens aan te leveren via MijnOverheid voor de woning waar ik op reageer?
Op dit moment doen wij een proef met het digitaal aanleveren van uw inkomensgegevens via MijnOverheid. Deze proef doen we alleen met een aantal woningen van Woonstad Rotterdam. Meedoen aan de proef is niet verplicht, maar we willen graag uw mening om deze nieuwe werkwijze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wilt u niet meedoen aan de proef? Lever dan uw inkomensgegevens aan met de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst.

 

Maak ik kans op de woning als ik mijn inkomensgegevens NIET via MijnOverheid aanlever?
Ja, u kunt uw inkomensgegevens ook op de normale aanleveren. U uploadt uw inkomensverklaring van de Belastingdienst bij uw correspondentie in uw persoonlijke pagina.

 

Wat is MijnOverheid?
Op www.mijn.overheid.nl kunt u uw berichten van de overheid digitaal ontvangen en uw persoonlijke gegevens bekijken. U kunt gegevens bekijken die de overheid van u heeft. Bijvoorbeeld uw inkomensgegevens, uw inschrijving bij de gemeente of de datum van uw laatste APK.

 

Hoe deel ik mijn inkomensgegevens via MijnOverheid?

Als u reageert op een woning van Woonstad Rotterdam die meedoet met de proef ziet u in het reageer-scherm een balk waarin “inkomen van en dan uw naam” staat. Naast die tekst staat de blauwe tekst ‘Ophalen’. Als u daarop klikt, gaat u vanzelf naar ‘Gegevens delen op MijnOverheid’.

  • Voordat u inlogt op MijnOverheid ziet u welke gegevens de woning­corporatie van u gaat vragen (w.o. naam en inkomen)
  • U logt in op MijnOverheid met uw DigiD
  • U ziet de gegevens die MijnOverheid voor u heeft klaargezet (bijvoorbeeld P. Janssen en € 35.000,-)
  • U gaat akkoord met het delen van deze gegevens met de woningcorporatie
  • De gegevens worden door MijnOverheid naar de woningcorporatie gestuurd
  • U gaat daarna weer terug naar WoonnetRijnmond.U deelt uw gegevens pas na uw akkoord.U kunt dus tot het moment dat u akkoord gaat, stoppen met het delen van uw gegevens via MijnOverheid.

Wat is DigiD?
DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met DigiD kunt u laten zien dat u het echt bent. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid.

Heeft u nog geen DigiD?
Vraag deze dan aan via de website https://digid.nl.

 

Hoe vraag ik mijn DigiD aan?
U kunt uw DigiD aanvragen via https://digid.nl. Uw DigiD aanvragen duurt een paar dagen.

 

Zijn mijn inkomensgegevens veilig?

Ja. WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam hebben geen toegang tot uw MijnOverheid-account.

Uw gegevens worden alleen met de WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam gedeeld als u akkoord geeft.

Uw gegevens worden op een goed beveiligde manier gedeeld met WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam. Woonstad Rotterdam gebruikt de gegevens alleen om te kijken of u de woning kunt huren en houdt zich aan de privacyregels (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Kan ik mijn inkomensgegevens ook op een andere manier aanleveren?
Ja. U kunt uw inkomensgegevens ook aanleveren met de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst.

 

Waarom deel ik mijn gegevens via MijnOverheid?
Het is eenvoudiger, veiliger en sneller om uw inkomensgegevens via MijnOverheid aan te leveren dan door het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst en deze dan zelf aan te leveren. Dit verkleint de kans op fouten en vergissingen.

 

Waarom kan ik mijn inkomensgegevens voor andere woningen niet via MijnOverheid delen?
Het delen van inkomensgegevens via MijnOverheid is nu nog een proef. Als het aanleveren van gegevens via MijnOverheid goed werkt, gaan we dat in de toekomst voor meer woningen gebruiken.

 

Kan WoonnetRijnmond of Woonstad Rotterdam meer gegevens van MijnOverheid krijgen dan mijn inkomensgegevens?
Nee, WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam krijgen alleen de gegevens die nodig zijn voor het huren van een woning. Dat zijn alleen uw inkomensgegevens met daarbij behorende persoonsgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum.

 

Welke gegevens worden er precies gedeeld met WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam?
U ziet op het scherm van MijnOverheid de gegevens die u gaat delen. Als deze gegevens kloppen, gaat u akkoord met het delen van uw gegevens. Het gaat om uw inkomensgegevens met daarbij behorende persoonsgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum.

 

Heeft WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam toegang tot MijnOverheid?
Nee, WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam hebben geen toegang tot uw gegevens op MijnOverheid. Zij krijgen alleen de gegevens waar u akkoord op geeft. U bent de enige die toegang heeft tot uw MijnOverheid.

 

Deel ik alleen mijn gegevens of ook die van mijn medewoningzoekende en/of meeverhuizende(n)?
Iedereen die op uw inschrijving staat, kan inkomensgegevens delen via MijnOverheid. Dit doen u en degenen die met u meeverhuizen ieder met zijn of haar eigen DigiD via MijnOverheid. Dit moet ook gebeuren als iemand géén inkomen heeft.

Staan er kinderen op uw inschrijving? Dan hoeven zij géén inkomen te delen via MijnOverheid. Het maakt daarbij niet uit hoe oud de kinderen zijn.

 

Wat doet WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdam met mijn gegevens?
Woonstad Rotterdam kijkt of u met uw inkomen kans maakt op de woning door het uitvoeren van een inkomenstoets. Dat is de corporatie verplicht te doen. De corporatie gebruikt uw gegevens alleen daarvoor.

 

Moet ik betalen voor het delen van mijn gegevens via MijnOverheid?
Nee, u hoeft hiervoor niet te betalen.

 

Mijn inkomen is gewijzigd, de gegevens in MijnOverheid kloppen niet meer. Wat nu?
U kunt bij uw inschrijving ook uw inkomen aanpassen. Daarvoor gebruikt u de Rekenhulp. U vult daarvoor bij het ‘Inkomensjaar’ 2021 in. Aan de balk ‘Verzamelinkomen’ hangt nu een blauwe knop voor de Rekenhulp. U berekent dan uw verzamelinkomen op basis van uw maandsalaris of weeksalaris.

 

Hoe lang bewaren WoonnetRijnmond of Woonstad Rotterdam mijn gegevens die ik via MijnOverheid gedeeld heb?
Als u de woning huurt, bewaart Woonstad Rotterdammaximaal één jaar.

Als u de woning niet huurt, bewaart Woonstad Rotterdamuw inkomensgegevens maximaal een half jaar. Ook bij WoonnetRijnmond worden uw gegevens maximaal een half haar bewaard.

 

Waarom deze proef met gegevens delen via MijnOverheid?
Samen met de overheid willen WoonnetRijnmond en Woonstad Rotterdamhet makkelijker, veiliger en sneller maken om uw inkomensgegevens te delen.

Ook willen we de kans op vergissingen met het verhuren van woningen zo klein mogelijk maken. Het delen van de inkomensgegevens via MijnOverheid helpt mee daarbij.

 

Wordt het delen van gegevens via MijnOverheid straks voor alle woningen verplicht?
Dat weten we nog niet. Dat hangt onder andere af van deze proef. We vragen aan woningzoekenden wat zij vinden van het delen van gegevens via MijnOverheid. Dat vragen we ook aan de corporatiemedewerkers.

Als na de proef blijkt dat iedereen het delen van gegevens via MijnOverheid veilig, prettig en een verbetering vindt, gaan we kijken of we het voor alle woningen gaan gebruiken.

Terug