Wat is inflatiecorrectie?

Het leven wordt elk jaar een stukje duurder. Dat noemen we inflatie. De overheid berekent elk jaar hoeveel duurder het leven geworden is ten opzichte van het vorige jaar. Uit die berekening komt de inflatiecorrectie dat we gebruiken om de gemiddelde inkomensstijging voor het volgende jaar te berekenen. Elk jaar bepaalt het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de inflatiecorrectie.

We kunnen zo uw huidige inkomen berekenen aan de hand van gegevens van een voorgaand jaar. We gebruiken gegevens uit een voorgaand jaar, omdat die gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. De overheid heeft dat zo bepaald.

Terug