Mijn inkomen is veranderd. Kan ik een geschat inkomen opgeven?

De corporatie bepaalt op basis van uw inkomensverklaring van de Belastingdienst of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden van een woning.

Stijging inkomen
Als uw inkomen stijgt ten opzichte van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst mag u het nieuwe verzamelinkomen berekenen met de rekenhulp. U gebruikt dan bijvoorbeeld een loonstrook. Zo komt u in aanmerking voor de woningen die bij uw inkomen passen.

Daling inkomen
Als uw inkomen daalt ten opzichte van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst mag u het nieuwe verzamelinkomen berekenen met de rekenhulp. U gebruikt dan bijvoorbeeld een loonstrook. Zo komt u in aanmerking voor de woningen die bij uw inkomen passen.

Voorkom teleurstelling, zorg dat u de gegevens juist heeft ingevoerd.
De corporatie kan u een woning niet aanbieden als uw gegevens niet juist zijn ingevuld.

Terug