Inloggen

Bent u nog niet eerder ingelogd op de nieuwe website van WoonnetRijnmond?
Maar u staat wel al langer ingeschreven? Log dan zo in:

  • Klik op deze link https://www.woonnetrijnmond.nl/inloggeninschrijven/
  • Vul onder de blauwe balk 'Inloggen' uw gegevens in.
  • Uw gebruikersnaam is uw woonpasnummer.
  • Uw wachtwoord is de geboortedatum van de hoofdwoningzoekende.
  • De geboortedatum vult u in met streepjes in het midden.
    Zo dus: dd-mm-jjjj. Bijvoorbeeld: 29-06-1969.
  • Vervolgens klikt u rechts onder in het blok op undefined. Nu kunt u uw gegevens bijwerken. Zorg ervoor dat u uw gegevens onthoudt. Schrijf de gegevens eventueel ergens op.

Bent u al eerder ingelogd op de nieuwe website van WoonnetRijnmond?
Log dan zo in:

Lukt het u nog niet om in te loggen? Neem dan contact op met de online helpdesk of één van de aangesloten woningcorporaties.  Heeft u een dubbele inschrijving? Vul dan het formulier 'Dubbele inschrijving' in.

Terug