Waarom vraagt WoonnetRijnmond inschrijfgeld van u?

Wij vragen om verschillenden redenen inschrijfgeld. Het beheren van WoonnetRijnmond kost geld. Op dit moment betaalt de corporatie, en dus (indirect) de zittende huurder, de kosten voor het woonruimtebemiddelingssyteem. We vragen nu aan de woningzoekenden een financiële bijdrage en daarmee verschuiven we grotendeels de kosten van het woonruimtebemiddelingssysteem naar de gebruikers.

Daarnaast leert de historie uit andere regio’s dat het aantal niet actieve woningzoekenden en niet betrokken woningzoekenden afneemt. Daarmee blijft dus een serieus geïnteresseerde groep woningzoekenden over. Dat komt de snelheid van het aanbieden van de woningen ten goede.

WoonnetRijnmond sluit met het vragen van inschrijfgeld aan bij andere regio’s. Met het bedrag, € 10,- per jaar, zitten wij aan de onderkant van wat er in de rest van het land gevraagd wordt.

Is dit niet het antwoord dat u zoekt? Kijk dan ook eens bij:

Terug