Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam

Heeft u een klacht over uw inschrijving of de woonruimtebemiddeling? U kunt deze indienen bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL ROTTERDAM.

Let op!
Klachten over de regels neemt de Bezwarencommissie niet in behandeling. Dat geldt ook voor klachten die te laat zijn ontvangen of die niet aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden klacht

 1. Bepaal voordat u een klacht indient op welke datum uw klacht is ontstaan. Gaat het bijvoorbeeld om een woningtoewijzing? Dan is het de datum waarop de woningcorporatie heeft bepaald dat u de woning niet krijgt toegewezen of dat u als kandidaat bent overgeslagen.
 2. Dien uw klacht op tijd in. Uiterlijk zes weken na de datum waarop uw klacht is ontstaan.
 3. Schrijf de brief met uw klacht in de Nederlandse taal.
 4. Vermeld in de brief met uw klacht in ieder geval:
  • uw naam en adresgegevens;
  • uw telefoonnummer;
  • de datum waarop u uw klacht indient;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • de reden van uw klacht.
 5. Zorg ervoor dat uw handtekening op de brief staat.
 6. Stuur eventuele gegevens mee zoals de e-mails van en naar de Online Helpdesk van WoonnetRijnmond of de correspondentie van en naar de woningcorporatie.

Vervolgstappen
De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam neemt contact met u op. Als uw klacht in behandeling wordt genomen krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie start dan een onderzoek naar uw klacht. In een aantal gevallen stuurt de commissie uw klacht door naar een gemeente om uw klacht in behandeling te nemen. Als dat voor u het geval is, krijgt u daarvan bericht.