Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam

Heeft u een vraag over de woonruimtebemiddeling?
Neem dan contact op met de online helpdesk.

Heeft u een klacht over de woonruimtebemiddeling?
Bijvoorbeeld omdat een woning niet aan u maar aan een ander is bemiddeld, terwijl u denkt dat u er meer recht op heeft? Dan kunt een klacht indienen.

Waar dient u uw klacht in?
U kunt de klacht indienen bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam. Deze commissie neemt alleen klachten over de bemiddeling van woningen in behandeling. Klachten over de regels of het beleid vallen daar niet onder.

Hoe dient u uw klacht in en waarmee moet u rekening te houden?
1. Stuur binnen zes weken een brief met uw klacht naar de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL ROTTERDAM.
2. Uw klacht is in de Nederlandse taal geschreven, op de brief staat uw handtekening en in de brief staat in ieder geval:

  • uw naam en adresgegevens;
  • uw telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen om te bespreken hoe we het beste uw klacht kunnen verwerken;
  • de datum waarop u uw klacht indient;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • de reden(en) van uw klacht.

3. De commissie stuurt u een ontvangstbevestiging en begint met een onderzoek naar uw klacht. In een aantal gevallen zal uw klacht doorgestuurd worden aan een gemeente om uw klacht in behandeling te nemen. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht.